St. deklice – SIP Šempeter – 2018/2019

Anja Vovk

20.03.2004

Neja Vidali

09.04.2004

Timeja Lipuš

16.02.2004

Ela Žnidarčič

13.11.2004

Tia Koren

08.07.2004

Taja Govejšek

01.01.2004

Scarlet Anastasia Štojs Veschambes

30.10.2004

Ana Marija Žilnik

10.06.2004

Lana Učakar

23.05.2004

Tjaša Tepič

27.03.2005

Saša Semprimožnik 

17.07.2004

TRENERJI

Tomaž Golež

Trener