St. deklice – SIP Šempeter – 2019/2020

Nina Benič

Ariana Ermenc

Valerija Jernejc

Angela Kadunc

Nina Kopriva

Ema Kovče

Eva Kukovičič

Maja Lebič

Aneja Lešnik

Neža Semprimožnik

Viktorija Semprimožnik 

Pia Šegula 

Neža Šmajs 

Jerca Zakonjšek 

Ana Žnidar 

Nika Granda 

TRENERJI

Tomaž Golež

Trener