St. deklice – Nekropolis Šempeter – 2017/2018

Anja Vovk

20.03.2004

Maša Božič

20.04.2003

Neja Vidali

09.04.2004

Timeja Lipuš

16.02.2004

Ela Žnidarčič

13.11.2004

Tia Koren

08.07.2004

Zala Trbežnik

03.01.2003

Taja Dvornik

12.03.2003

Scarlet Anastasia Štojs Veschambes

30.10.2004

Taja Govejšek

01.01.2004

Anja Rotovnik

07.12.2004

Joana Herodež

25.06.2004

Tajda Randl

06.05.2004

Lana Učakar

23.05.2004

Ana Marija Žilnik

10.06.2004

TRENERJI

BENO BOŽIČ

Trener