Kadetinje – ekipa 2019/2020

Maša Božič

20.04.2003

Taja Korošec

01.03.2004

Neja Vidali

09.04.2004

Taja Dvornik

12.03.2003

Eva Leskošek

29.09.2004

Tia Koren

08.07.2004

Neža Podbregar

27.02.2003

Maša Ropret

28.12.2003

Timeja Lipuš

16.02.2004

Anja Vovk

20.03.2004

Saša Semprimožnik 

17.07.2004

Katarina Simonovič  

01.10.2005

Scarlett Štojs

30.10.2004

Lana Učakar

23.05.2004

Ela Žnidarčič

13.11.2004

TRENERJI

Martin Marovt

Trener