Mala – SIP Šempeter 2021/2022

Lia Ašenberger

15.02.2010

Aiša Cvikl Krištof

15.05.2009

Naja Gruber

25.01.2009

Ana Ilijaš

18.03.2009

Maša Kovač

24.08.2009

Laura Masnec

20.12.2009

Lili Podbregar

24.07.2009

Ema Primožič

09.05.2010

Brina Sternad Pražnikar

16.08.2010

Živa Sternad Pražnikar

16.08.2010

Kaja Tomažič

16.02.2010

Maja Vajs

26.02.2009

TRENERJI

David Okrslar

Trener