Mladinke – SIP Šempeter 2022/2023

Lina Lukman 

27.05.2005

Neja Vidali

09.04.2004

Anja Vovk 

20.03.2004

Tia Koren

08.07.2004

Eva Leskošek  

29.09.2004

Žana Blatnik  

24.10.2007

Anja Puckmeister 

17.09.2004

Lana Ivančič 

25.06.2006

Staša Jazbinšek 

01.07.2005

Nika Kordič Zemljan 

15.02.2005

Maja Lebič 

13.10.2006

Urša Sevčnikar

23.06.2006

Katarina Simonovič

01.10.2005

Ana Žnidar

11.09.2007

Taja Korošec

01.03.2004

Eva Kukovičič

20.04.2006

TRENERJI

Beno Božič

Trener

Mojca Božič

Pomočnik trenerja