Slovenski šport se vrača nazaj !

 Po več kot desetdnevni ustavitvi praktično vseh športnih aktivnosti bodo v ponedeljek, 12. aprila spet dovoljeni treningi in tekme na nacionalnem nivoju (članska,  mladinska in kadetska), na evropskem oziroma mednarodnem nivoju in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu, so sporočili iz Vlade Republike Slovenije. Vadba z omejitvami je dovoljena tudi rekreativnim športnikom.

Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in s tem se vzpostavljajo takšne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj kot so veljale pred zaprtjem države 1. aprila 2021.

Športna vadba športnikov (treningi) se dovolijo samo:

– vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj cca. 550 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;

– perspektivnim športnikom, gre za približno 650 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;

– športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc;

– poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba);

– udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena v skladu z odlokom.

Vadba dovoljena tudi preostalim registriranim športnikom, a le …

Treningi so dovoljeni tudi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je morajo  neprekinjeno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot v zaprtih prostorih, poudarjajo.

 Še naprej brez gledalcev

V odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov še dodajajo, da prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih še vedno ni dovoljena. Ob tem mora organizator športnega tekmovanja zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.

Opredeljena je obveznost upoštevanja navodil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu, še dodajajo.

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

OZS sporočila, kdaj se bo nadaljeval finale – VEČ